สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

   ในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในยุคของการต่อสู้แย่งชิง แข่งขัน อะไรๆก็ต้องมีการใช้จ่ายออกมาเป็นเงินทองไปเสียหมด ยิ่งใครๆที่เป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยแล้วรายได้ใช้แบบเดือนชนเดือน และถ้าต้องการที่จะได้เงินก้อนมาใช้จ่าย หรือนำมาลงทุนหนทางที่จะได้เงินนั้นมาย่อมไม่พ้นการทำสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และบรรดาสินเชื่อต่างๆก็มีมากมายหลายประเภท วันนี้เราจะลองมาดูสินเชื่อประเภทเงินก้อนแบบหนึ่งที่หลายๆคนนิยมทำกันคือ สินเชื่อบุคคล นั่นเอง ยังมีอีกหลายคนที่กำลังให้ความสนใจกับสินเชื่อแบบนี้เราลองมาดูกันว่าสินเชื่อบุคคลนั้นมันเป็นอย่างไร

สินเชื่อบุคคลคือ สินเชื่อที่ผู้ขอจะได้รับเงินเป็นก้อน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อันใดอันหนึ่งตามจุดประสงค์ที่ผู้ขอนั้นต้องการ และเมื่อได้แล้วในขั้นตอนการชำระคืนจะมีการกำหนดเวลาในการชำระเงินเป็นงวดๆละเท่าๆกัน โดยในยอดเงินที่ชำระแต่ละงวดจะมีการรวมทั้งส่วนที่เป็นเงินจากการกู้ยืมและในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยอยู่ด้วยกันแล้ว ระยะเวลาในการชำระจะสามารถเลือกกำหนดเวลาว่าจะชำระกี่งวดตามที่ผู้ขอสินเชื่อต้องการ

ในการทำสินเชื่อบุคคลนั้น เป็นการที่เราในสถานะบุคคลธรรมดาได้ทำการขอสินเชื่อ ซึ่งการขอสินเชื่อบุคคลนั้นจะไม่ต้องใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์เป็นในการค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น ผู้ขอสินเชื่อสามารถทำเพียงคนเดียวได้ โดยปรกติแล้วในการพิจารณาสินเชื่อบุคคลนั้นจะใช้คุณสมบัติของผู้กู้เพียงผู้เดียวในการประเมินผลอนุมัติสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย ประวัติการชำระหนี้ต่างๆจะพิจารณาที่ผู้ขอกู้เพียงผู้เดียว ถึงแม้บางคนจะทำในลักษณะจดทะเบียนบริษัท นำบัญชีรายรับของบริษัทมาทำเรื่องขอกู้ในฐานะเจ้าของกิจการ แต่การพิจารณาก็ใช้ชื่อของผู้กู้เพียงผู้เดียวอยู่ดี

สินเชื่อบุคคลในส่วนใหญ่แล้ว สถาบันการเงินชั้นนำจะมีการพิจารณาปล่อยกู้ค่อนข้างง่าย คือเมื่อพิจารณาคุณสมบัติครบก็สามารถปล่อยกู้ได้เลย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ วงเงินกู้โดยประมาณคือ 5 เท่าของรายได้ แต่ที่เราส่งเรื่องกู้แล้วใช้เวลาเป็นเดือนๆ จริงๆแล้วการพิจารณานั้นใช้เวลาไม่นาน เพียงแต่ว่าในการทำสินเชื่อประเภทนี้มีคนทำกันมากจึงทำให้ ต้องใช้เวลาต่อคิวนานนั่นเอง

สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ หมายถึงการทำสินเชื่อที่มีการกำกับดูแลของธนาคารหรือพูดง่ายๆก็คือการซื้อของแล้วผ่อนกับธนาคารนั่นละ มันเป็นทางออกของผู้ที่มีปัญหาที่จะต้องใช้เงินด่วน แต่เงินออมนั้นมีไม่เพียงพอจึงมีการทำสินเชื่อบุคคลธรรมดาเพื่อได้รับเงินก้อน โดยไม่ต้องมีการค้ำประกันใดๆ เพื่อนำเงินนั้นไปใช้จ่ายในการซื้อหาสินค้าและบริการที่ใช้อุปโภคบริโภค ในที่นี้รวมถึงการเช่าซื้อ และการเช่าซื้อแบบลิสซิ่งในสินค้าที่ผู้เช่าซื้อไม่ได้จำหน่ายเอง อาทิเช่น พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าตามห้างสรรพสินค้า โดยจะผ่อนชำระกับบริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งหนึ่ง แต่การเช่าซื้อนี้จะไม่รวมถึงการให้เช่าซื้อและให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่งรถยนต์และจักรยานยนต์ เพราะอันนี้จะมีกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติกำกับดูแล สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือการทำสัญญาและรับเงินไปทั้งก้อน การทำสัญญาเพื่อรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยใช้บัตรกดเงินสดค่อย ๆ กดเงินออกมาเท่าที่ต้องการจะใช้ในแต่ละครั้ง และการทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าแต่ละชิ้นโดยต้องสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้สินเชื่อก่อน

สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ จะมีข้อดีตรงที่สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการขอสินเชื่อที่เข้มงวด เพราะจะไม่ได้กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของผู้ขอสินเชื่อ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และไม่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน แต่ก็เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูง ดังนั้นควรใช้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและหากใช้แล้วก็ควรผ่อนชำระตามกำหนด เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ด้วย

สินเชื่อบุคคลนั้นมีการกำหนดวงเงินสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยการอนุมัตินั้นจะอนุมัติวงเงินให้แก่ผู้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกินยอดเฉลี่ยต่อเดือนของกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 6 เดือน ส่วนด้านการกำหนดดอกเบี้ยนั้นจะมีการกำหนดทั้งดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีและเป็นการคำนวณแบบลดต้นลดดอกเท่านั้น

จากข้อมูลความรู้ข้างต้นนั้นจะเป็นเงื่อนไขและเกณฑ์การทำสินเชื่อบุคคลซึ่งเรามองดูแล้วไม่ยุ่งยาก เป็นสินเชื่อที่มีการปล่อยกู้ที่วงเงินไม่สูงมาทำให้ มีการทำสินเชื่อประเภทนี้กันมาก แถมยังเป็นสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระสินเชื่อเป็นงวดๆ และมีระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งเป็นการบังคับให้มีการจ่ายหนี้ที่แน่นอนและหนี้จะค่อยๆหมดไปตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่วนกลับมาใหม่ เหมือนกับพวกสินเชื่อบัตรเครดิตแต่ข้อเสียก็คือการที่สินเชื่อนี้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากปล่อยกู้ได้ง่าย ก็เลยทำให้มีคนทำสินเชื่อบุคคลเยอะมาก จึงเป็นเหตุให้เกิดหนี้เสียกับสินเชื่อบุคคลมากขึ้นตามไปด้วย ใครก็ตามที่กำลังคิดจะเลือกทำสินเชื่อบุคคลนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนว่าเรานั้นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนจึงค่อยตัดสินใจทำ อย่าทำเพียงเพราะอยากได้เงินมาใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น